ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

 

Adı Soyadı

: Hatice Gamze Poyrazoğlu (Kılınç)

 

 

Doğum Tarihi

:14.10.1975

 

 

 

Doğum yeri:  Adana/Yumurtalık

 

 

 

Öğrenim Durumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans/Y.Lisans

Tıp

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

1999

 

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Fırat Universitesi Tıp Fakültesi

2007

 

 

 

 

 

Yan Dal Uzmanlık

Çocuk Nöroloji

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012

 

 

 

 

 

Doçentlik

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Fırat Universitesi Tıp Fakültesi

2017

 

Çocuk Nörolojisi

 

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:

 

 

’’Doğu Anadolu Bölgesinde Gebelerde Ve Doğan Bebeklerinde Demir Durumu Ve Süt Çocuklarında Demir Desteği Gerekliliği’’

 

Tez DanışmanıProf.Dr. Abdullah Denizmen Aygün

 

 

Çocuk Nöroloji Uzmanlık Tezi :

 

 

‘’Kayseri İli Ve Merkez İlçelerinde Primer Tekrarlayan Baş Ağrılarının Sıklığının belirlenmesi Ve Etiyolojik Sınıflandırmanın Yapılması’’

 

Tez DanışmanıDoç.Dr. Hakan Gümüş.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 
 

TEZ DANIŞMANLIĞI:

 

 

Dr. Ramazan Arı: Fırat Ün Tıp Fak.Pediatri Araş.Gör. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları olan çocuklarda vitamin D düzeylerinin araştırılması.(Ocak 2019 da çalışma bitti )

 

Dr.Yavuz Ataş: Fırat Ün Tıp Fak. Pediatri Araş. Gör. Febril konvulzyonlu hastalarda çinko ve selenyum düzeylerinin araştırılması .(Nisan 2019 da çalışma bitti)

Dr.Fatih Klavuz: Opere meningomyeloselli Hastalarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi (Devam ediyor )

Görevler:

 

 

 

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

 

 

 

 

 

 

Arş.Gör.Dr.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik

2000-2001(18 ay)

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

Arş.Gör.Dr

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2001-2007

Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

Uzm.Dr

Elazığ Harput Devlet Hastanesi (pediatri zorunlu hizmet)

2007-2009

 

 

 

Yan Dal Arş.Gör

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

2009-2012

 

 

 

Çocuk Nöroloji

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi (yan dal zorunlu hizmet)

2012-2014

Uzmanı

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,

 

Çocuk Nöroloji

2014- 2017

 

Bilim dalı

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

 

Başkanlığı

 

 

 

 

 

Doç.Dr

 

 

Çocuk Nöroloji

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

2 Ekim 2017-

Bilim dalı

DEVAM EDİYOR

 

Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel kuruluşlara üyelikler:

 

Milli Pediatri Derneği

 

Çocuk Nöroloji Derneği

 

İCNA

 

2

 
 

Ödüller: Poyrazoğlu HG, Aygün AD, Üstündağ B, Akarsu S, Yıldırmaz S, “Doğu Anadolu Bölgesi’nde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarında demir desteği gerekliliği. (44.Türk Pediatri Kongresi’nde serbest bildiri ödülü)

 

Projeler: ‘’7‐ 17 yaş arası primer tekrarlayan baş ağrısı tanısı alan çocuklarda uyku bozuklukları, uyku hijyeni ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin baş ağrısı ataklarına etkisinin araştırılması’’

 

TÜBİTAK 3001 proje no:330277 başvuru onaylandı, 2016 (Proje yürütücüsü olarak )

 

FÜBAP projesi:

 

’Doğu Anadolu Bölgesindeki gebeklerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarına demir desteği gerekliliği’’FÜBAP proje no:1086, 2006 ( yardımcı araştırmacı )

 

ESERLER

 

 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1.Aydin M, Bulut Y, Poyrazoglu G, Turgut M, Seyrek A. Detection of human parvovirus B19 in children with acute hepatitis. Ann Trop Paediatr. 2006 Mar;26(1):25-8

 

A2. Gümüş H, Ghesquiere S, Per H, Kondolot M, Ichida K, Poyrazoğlu G, Kumandaş S, Engelen J, Dundar M, Cağlayan AO.Maternal uniparental isodisomy is responsible for serious molybdenum cofactor deficiency. Dev Med Child Neurol. 2010 Sep;52(9):868-72

A3.Patiroglu T, Ozcan A, Karakukcu M, Ozdemir MA, Poyrazoglu G, Canpolat M, Unal E. . Mycophenolate mofetil-induced pseudotumor cerebri in a boy with autoimmune lymphoproliferative disease. Childs Nerv Syst. 2011 May;27(5):853-5.

 

A4.Poyrazoglu HG, Aygun D, Ustundag B,Akarsu S,Yıldırmaz S. Doğ u Anadolu bölgesinde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklar nda demir desteği gerekliliği. Türk Pediatri Arşivi,2011 46(3), 246-251

A5.Kondolot M, Unal E, Poyrazoglu G,Kara A, Yikilmaz A, Kumandas S, Arslan D. Orbital myositis associated with focal active colitis in a teenage girl. Childs Nerv Syst. 2012 Apr;28(4):641-3.

 

A6.Kutuk MS, Ozgun MT, Tas M, Poyrazoglu HG, Yikilmaz A. Prenatal diagnosis of split cord malformation by ultrasound and fetal magnetic resonance imaging: case report and review of the literature.Childs Nerv Syst. 2012 Dec;28(12):2169-72

A7.Gumus H, Gumus G, Per H, Yikilmaz A, Canpolat M, Poyrazoglu G, Narin N. . Diffusion-weighted imaging in Sydenham's chorea.Childs Nerv Syst. 2013 Jan;29(1):125-30.

 

3

 
 

A8.Per H, Canpolat M, Gümüş H, Poyrazoğlu HG, Yıkılmaz A, Karaküçük S, Doğan H, Kumandaş S. Clinical spectrum of the pseudotumor cerebri in children: Etiological, clinical features, treatment and prognosis. Brain Dev. 2013 Jun;35(6):561-8.

A9.Kutuk MS, Ozgun MT, Uludag S, Dolanbay M,Poyrazoglu HG, Tas M. Postnatal Outcome of isolated, nonprogressive, mild borderline fetal ventriculomegaly.Child Nerv Syst 2013may;29(5):803-808

A10.Canpolat M, Kumandas S, Yıkılmaz A, Gümüs H, Köseoğlu E, Poyrazoglu HG, Köse M,Per H. Transverse Myelitis and Acute Motor sensory Axonal Neuropathy due to Legionella pneumophila, Pediatr Int. 2013 Dec;55(6):778-82.

A11. Kumandas S, Poyrazoğlu HG, Per H, Kuyucu T, Gümüş H, Saraymen R. Serum and Cerebrospinal Fluid Excitatory Amino Acid, Nitric Oxide and Cerebrospinal Fluid Malondialdehyde Levels in West Syndrome. Journal of pediatric Epilepsy. 2013;2:4:239-243

 

A12.Per H, Canpolat M, Tümtürk A, Gümüş H, Gökoğlu A,Yıkılmaz A,Özmen S,Bayram AK, Poyrazoğlu HG, Kumandas S, Kurtsoy A. Different etiologies of acquired torticollis in childhood. Child Nerv Syst. 2014 Mar;30(3):431-40.

A13.Per H, Unal E, Poyrazoglu HG, Ozdemir MA, Donmez H, Gumus H, Uzum K, Canpolat M, Akyildiz BN, Coskun A, Kurtsoy A, Kumandas S. Childhood stroke: results of 130 children from a reference center in central anatolia, Turkey. Pediatr Neurol. 2014 Jun;50(6):595-600. Pediatr Neurol. 2014 Jun;50(6):595-600.

 

A14. Canpolat M, Kumandas S, Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Elmali F, Per H. Prevalence and risk factors of epilepsy among school children in Kayseri city center, an Urban Area in central Anatolia, Turkey. Seizure. 2014 Oct;23(9):708-16.

A15. Poyrazoğlu HG, Per H, Karaca E, Canpolat M, Gümüş H, Ozkinay F, Kumandas S. Three patient with Lafora Disease : Different clinical presentations and a novel mutation. J Child Neurol. 2015 May;30(6):777-81.

 

 

 

 

4

 
 

A16Poyrazoğlu HG, Kumandas S, Canpolat M, Gümüs H, Elmali F, Kara A, Per H. The prevalence of migraine and tension-type headache among schoolchildren in Kayseri, Turkey: an evaluation of sensitivity and specificity using multivariate analysis.J Child Neurol. 2015 Jun;30(7):889-95.

A17. Gumus H, Bayram AK, Poyrazoglu HG, Canpolat DG, Per H, Canpolat M, Yildiz K, Kumandas S. Comparison of Effects of Different Dexmedetomidine and Chloral Hydrate Doses Used in Sedation on Electroencephalography in Pediatric Patients.J Child Neurol. 2015 Jul;30(8):983-8.

A18.Özcan A,Uytun, Çıkılı M, U y t u n S , Poyrazoğlu HG,Torun Altuner Y Dystonia of neck and oculogyric dystonic reaction due to sertraline use. Anatolian Journal of Psychiatry. 2015; 16(5): 378-378.

A19.Bayrakli F, Poyrazoglu HG, Yuksel S, Yakicier C, Erguner B, Sagiroglu MS, Yuceturk B, Ozer B, Doganay S, Tanrikulu B, Seker A, Akbulut F, Ozen A, Per H, Kumandas S, Altuner Torun Y, Bayri Y, Sakar M, Dagcinar A, Ziyal I. Hereditary spastic paraplegia with recessive trait caused by mutation in KLC4 gene. J Hum Genet. 2015 Dec;60(12):763-8.

 

A20. Öztop DB, Taşdelen Bİ, Poyrazoğlu HG, Ozsoy S, Yilmaz R, Şahın N, Per H, Bozkurt S. Assessment of Psychopathology and Quality of Life in Children and Adolescents With Migraine.J Child Neurol. 2016 Jun;31(7):837-42.

A21. Arslan A, Poyrazoğlu HG, Kiraz A, Özcan A, Işık H, Ergul AB, Mungan NÖ, Streubel B, Ceylaner S, Altuner Torun Y. Combination of two different homozygote mutations in Pompe disease.Pediatr Int. 2016 Mar;58(3):241-3.

A22. Gokay S, Kendirci M, Soylu Ustkoyuncu P, Kardas F, Kacar Bayram A, Per H, Poyrazoğlu HG. Tyrosinemia type II: novel mutations in the TAT gene in a boy with unusual presentation.Pediatr Int. 2016 Jun 10. doi: 10.1111/ped.13062. [Epub ahead of print]

A23Poyrazoğlu HG, Vurdem ÜE, Arslan A, Uytun S. Article Title: Evaluation of carotid intima-

 

media thickness in children with migraine: a marker of subclinical atherosclerosis (has been accepted for publication in Neurological Sciences) Neurological Science 2016 DOI: 10.1007/s10072-016-2648- 0 NEUS-D-16-00120.1

 

 

5

 
 

A24.Poyrazoğlu HG, Serhatlıoglu F,per H,Yıkılmaz A,Canpolat M,Özmen R,Gümüs H,Kumandas S. Post-operative acute ischemic spinal cord infarction without vertebral fracture: A pediatric case report"

Erciyes Med J 2016; 38(4):159‐61 • DOI: 10.5152/etd.2016.150063

 

A25. Poyrazoğlu HG, Baş VN, Arslan A, Bastug F, Canpolat M, Per H, Gümüs H, Kumandas S. Bone mineral density and bone metabolic markers' status in children with neurofibromatosis type 1.J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Feb 1;30(2):175-180. doi: 10.1515/jpem-2016-0092.

 

A26. Arslan A, Baş VN, Uytun S, Poyrazoğlu HG. Effects of L-thyroxine treatment on heart functions in infants with congenital hypothyroidism.J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 May 1;30(5):557-560. doi: 10.1515/jpem-2016-0393.

 

A27. Canpolat M, Gumus H, Gunduz Z, Dusunsel R, Kumandas S, Bayram AK, Yel S, Poyrazoglu HG, Yilmaz K, Doganay S, Yikilmaz A, Dundar M, Per H. Neurological Manifestations in Familial Mediterranean Fever: Results of 22 Children from a Reference Center in Kayseri, an Urban Area in Central Anatolia, Turkey.Neuropediatrics. 2017 Apr;48(2):79-85. doi: 10.1055/s-0036-1593374. Epub 2016 Sep 22. Erratum in: Neuropediatrics. 2017 Oct;48(5):402.

 

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

B1. Akarsu S, Poyrazoğlu G, Kurt A, Çıtak Kurt AN, Yılmaz E , “The Electrocardiografic Findings İn Patients Diagnosed With -Thalassemia Minor”, 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 14-17.09.2005, UP-64, s.182, İstanbul, 2005.

B2. Akarsu, S, Çakıcı O, Poyrazoğlu G, A. N. Çıtak Kurt, A. Kurt A, “The clinical and laboratory findings in children diagnosed with acute leukemia”, 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 14-17.09.2005, UP-66, s.183, İstanbul, 2005.

B3.Poyrazoğlu G, Kardaş F, Per H, Gümüş H, Canpolat M,Kendirci M. Argininemia presenting with Progressive spastic Diplegia. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s99, PP-06-39, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B4.Per H, Gümüş H, Kara A, Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Gökoğlu K, Coşkun A,Kumandas S, Kurtsoy A. Torticollis: Different Etiologic Factors. 24.Annual Meeting of European Academy of

 

6

 
 

Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s 104, PP-06-54, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012.

 

B5.Canpolat M, Gümüş H, Poyrazoğlu HG, Per H, Acer H, Öztop DB, Kumandas S. Pseudotumour Cerebri Presented With Vocal Tic: A Rare Case Report . 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s131, PP-12,6, Harbiye Cultural Center & Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B6. Canpolat M,Yılmaz K, Per H, Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Dursun İ, Yıkılmaz A. Etanercept İnduced Guillian Barre Syndrome; A Case Report. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s131, PP-12,7, Harbiye Cultural Center & Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B7.Canpolat M, Gümüş H, Per H, Poyrazoğlu HG, Yıldız K, Esen A, Kumandas S. Myoclonus Associated With Anesthetic Agent Use:A Case Report. 24. Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s138, PP-14.10, Harbiye Cultural Center & Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B8. Per H, Poyrazoğlu HG, Çağlayan AO, Beeson D, Canpolat M, Gümüş H, Kumandas S. A new Case: Congenital Myasthenic Syndrome With Epsilon Subunit Mutations. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s143, PP-15.6, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B9. Gümüş H, Canpolat M, Düşünsel R, Per H, Yel S, Poyrazoğlu HG, Yılmaz K, Yıkılmaz A, Kumandas S. Neurologic Manifestations İn Childhood Familial Mediterran Fever. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s 161 PP-17.23, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B10. Kumandas S, Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Per H, Durak Z, Gümüş H.Tolosa-Hunt Syndrome; A Case Report. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s163, PP-17.30, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B11Poyrazoğlu HG, Serhatlıoğlu F, Per H, Gümüş H, Canpolat M, Yıkılmaz A, Özmen R, Kumandas S. A Post-Operative Acute İschemic Spinal Cord İnfarction: A Case Report 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s166, PP-17.36, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

 

B12. Gümüş H, Kumandas S, Per H, Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Çalık M, Bakircioğlu M, Akgümüş G, Çağlayan AO, Bilguvar K, Günel M. A New Turkish case With Ataxia-Oculomotor Apraxia Syndrome Type 1 Diagnosed by Whole-exome Sequencing. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s171, PP-17.47, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

 

7

 
 

B13. Per H, Gümüş H, Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Kumandas S, Çalık M, Akgümüş G, Bilguvar K, Çağlayan AO, Günel M. A First Report of TMCO 1defect Syndrome İn A Non Amish Patient. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s172, PP-17.49, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

 

B14.Gümüş H,Gümüş G, Per H, Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Narin N,Yıkılmaz A.Diffusion-weighted imaging in Sydenham’s chorea. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May pp14.13 Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B15Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Per H, Canpolat M, Kara A, Coşkun A, Özcan A, Kumandas S. Orbital Myositis:Three Different Etiologic Factors. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May pp17.37 Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B16.Kumandas S, Hancı F, Per H,Gümüş H, Yıldırım S, Canpolat M, Poyrazoğlu HG. The Evaluation Of Quality Of Life And Cognitive Functions Of Epilepsy Patients On Monotherapy. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May pp17.53 Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

 

B17. Poyrazoğlu HG, Per H, Karaca E, Canpolat M, Gümüş H, Ozkinay F, Kumandas S. Different clinical progress and genetic mutations of Lafora disease.10 th EPNS Congress, 25-28 september, 2013, Brussels, Belgium.p 229-2000.

 

B18. Ozcan A, Ergül AB, Meral O, Poyrazoglu HG, Altuner Y. Unusual cause of diffucult Extubation: Scıwora.7 th World Congress On Pediatric İntensive And Critical Care 4-7 May 2014 Istanbul, Turkey B19 Ozcan A, Uytun MC,Uytun S, Poyrazoglu HG Ergül AB, Altuner Y.Dystonia due to sertralin use:a case report.Turkish Association for psychopharmacology (TAP) 5 th International Congress on Psychopharmacology and international symposium on child and adolescent psychopharmacology October 30-November 3, 2013Antalya,Turkey.

 

B20. Poyrazoglu HG, Çelik B, Arslan A, Meral O, Demirel C, Torun YA . Early Diagnosed Lafora Disease: Case Report. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey PP-020

 

B21Poyrazoglu HG, Ozcan A, Ergül AB, Arslan A, Gumus Ü, Serbetçi M, Torun YA. Leigh Syndrome Presented With Encephalopathy and Status Epilepticus. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey , PP-019

B22. Poyrazoglu HG, Ozcan A, Arslan A, Meral Ö.Sertraline Induced Dystonia: Two Different Presentation. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey , PP-037

 

8

 
 

B23Poyrazoglu HG, Arslan A, Aslan B, Pamukçu Ö, Baykan A. Coarctatıon of Aorta Presented With Intracranial Infarction. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 ) June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey , PP-041

B24Poyrazoglu HG, Bas V, Bastuğ F, Arslan A, Torun YA, Per H, Gümüs H, Uytun S, Kumandas S.Bone Mineral Density and Bone Metabolic Markers in ChildrenWith Neurofibromatosis Type-1.The

 

 • 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey, PP-050.

 

B25.Arslan A, Poyrazoglu HG, Aslaner H, Torun YA, Kısaarslan AP Hydroxyzine Intoxication Related Acquired Long Qt Syndrome. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey , PP-077.

B26.Poyrazoglu HG, Kumandas S, Canpolat M, Per H, Gümüs H, Arslan A, Özkinay F Diffxerential diagnosis of progressive myoclonic epilepsy: Five patients with Lafora disease. 11 th EPNS Congress 2015,Vienna ,Austria .pp-32

B27.Poyrazoglu HG, Öz F N, Kara A,Dogan Y,Gürgöze MK, Kiliç M.Atypical and fulminantclinical course subacute sclerosing panencephalitis. 11 th EPNS Congress 2015,Vienna

 

.pp-100.

 

B28.Poyrazoglu HG, Karabulut M, Yılmaz E. Left Atrial myxoma presenting as cerebrovascular stroke.14 th International Child Neurology Congress ( ICNC) 2016. 1-

 

 • May 2016, Amsterdam, the Netherlands. pp- 261.

 

B29. Oz FN, Sarı  MY, Poyrazoglu HG. Tuberculosis menengitidis presenting with

 

different clinical stage: Two case report.1st congress of the European young pediatrican 4-6 December 20015, Istanbul,Turkey.

 

 

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

D1. Öztürk C, Delialioğlu N,Aslan G, Kılınç HG. Üriner sistem enfeksiyonlarından sıklıkla izole edilen mikroorganizmaların çeşitli antibyotiklere invitro duyarlılıkları. Ç.Ü Sağlık Bil. Derg. 2001:16(2):7-11

D2.Öztürk C, Aslan G, Bozlu M, Kılınç HG, Kanık A. Enürezis noktürna etiyolojisinin araştırılması ve Enterobius vermicularis ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji dergisi 2001 25(4):373-376

D3.Poyrazoğlu OK, Doğukan A, Koca SS, Özgen M, Günal Aİ, Poyrazoğlu HG. Familiyal Jüvenil Hiperürisemik Nefropatili İki Kardeş: Olgu Sunumu. Turkish Society of Nephrology 2003, Cilt 12, Sayı 4, sy 233-235

 

9

 
 

D4.Akarsu S, Aydın M,Yılmaz E, Kurt A, Poyrazoğlu G, Kurt AN. C-Reaktif Proteine Göre Hastalıklar. Çocuk Dergisi 2005; 5(3):205-210

D5.Kurt A, Poyrazoğlu G, Turgut M, Akarsu S, Kurt AN, Aydın M, Kabakuş N, Yılmaz E, Aygün AD. Tüberküloz Tanısı İle İzlenen Hastaların Klinik Ve Laboratuar Özellikleri. Fırat Tıp Dergisi 2006;11(1): 55-57.

D6.Çıtak Kurt AN, Bulut Y, Poyrazoğlu G, Yılmaz E, Kurt A, Kabakuş N, Aygün AD. Konjenital Rubella sendromu: Olgu Sunumu. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi 2006; 1(1): 59-60

D7.Kuk S, Poyrazoğlu G, Arslan F.N, Erensoy E, Akarsu S, “Bir çocukta visceral leishmaniasis olgusu”, Fırat Tıp Dergisi, 12, 237-238 (2007)

D8.Kurt AN, Bulut Y, Turgut M,Akarsu S, Yılmaz E, Poyrazoğlu G,Aygün AD. Pleural Effusion Associated with Hepatitis A. J.Pediatr Inf.2008;2:25-6

 

D9.Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Gümüş H, Per H, Kumandaş S. Melkersson-Rosenthal Sendromlu: İki Olgu Fırat Tıp Dergisi 2011; 16(4): 215-218

D10.Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Gümüş H, Per H, Kumandas S, Doğanay S. Mycoplasma Pneumoniae Enfeksiyonunun Yol Açtığı Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu. Türkiye Klinikleri J. Pediatr 2012;21(4):247-251

D11.Canpolat M, Gümüş H, Per H, Poyrazoğlu HG, Yıkılmaz A,Coşkun A, Kumandaş S. Long Term Follow-Up, Treatment and Prognosis of Acute Transverse Myelitis Patients In Childhood. Journal of Clinical and Analytical Medicine (JACAM) 2012 DOI: 10.4328/ JCAM.1347

D12.Canpolat M, Per H, Gümüş H, Poyrazoğlu HG, Kumandaş S. A Case of Rhiozomelic Chondrodysplasia Punctata Rizomelik Kondrodisplazia Punktatalı Bir Olgu. Erciyes Med J 2012; 34(2): 100-3 • DOI: 10.5152/etd.2012.25

D13.Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Yıkılmaz A, Soylu P,Per H, Gümüş H, Kumandaş S. A case of Dyke-Davidoff-Masson syndrome. Gaziantep Med J. 2012; 18(2): 122-124 doi: 10.5455/GMJ-30-2012-81

D14.Canpolat M, Per H, Yıkılmaz A, Gümüş H, Özcan A, Poyrazoğlu HG, Coşkun A, Kumandaş S. Sturge- Weber Sendromu; Klinik Ve Radyolojik Değerlendirme. Gaziantep Med J.2013:19(1):30-34

D15.Canpolat M, Per H, Gumus H, Yılmaz V, Ozsoylu S, Poyrazoglu HG, Akyıldız BN, Coskun A, Kumandas S.Çocukluk yaş grubunda radyolojik anomali olmaksızın spinal kord

 

10

 
 

hasarı (SCİWORA):Olgu sunumu. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2015; 1:

 

62-65

 

D16. Demir B. Uku SA, Önal O, Çiçek D, Poyrazoglu HG. Olgularla Terra Forme Dermatozu. Dermatoz 2017.doi:10.15624.dermatoz1708o3

 

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

E1.Akarsu S, Aydın M, Yılmaz E, Kurt A, Poyrazoğlu HG, Çıtak Kurt A. N.“C-reaktif proteine göre hastalıklar”, 4. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 11-13 Mayıs, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Sözlü Sunum, SB-1, sayfa 213, İstanbul, 2005

E2.Çıtak Kurt AN, Bulut Y,Turgut M, Akarsu S, Yılmaz E, Poyrazoğlu HG, A. D. Aygün.“İzlemi sırasında plevral efüzyon gelişen hepatit A olgusu”, 4. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 11-13 Mayıs 2005, P-64, s. 275, İstanbul, 2005

E3. Kurt APoyrazoğlu HG, Turgut M, Akarsu S, Çıtak Kurt AN, Aydın M, Kabakuş N, Yılmaz E ve Aygün AD, “Tüberküloz tanısı ile izlenen hastaların klinik ve laboratuar özellikleri”, 4. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 11-13 Mayıs, P-93, s. 294, İstanbul, 2005.

 

E4.Kurt ANÇ, Kurt APoyrazoğlu HG, Turgut M,Aydın M, Kabakuş N, Aygün AD. Kabakulak Meningoensefalitli Hastalarımızın Demografik/ Klinik Ve Laboratuar Özellikleri.7. Ulusal çocuk nöroloji Kongresi 11-14 Mayıs, P-103, ,Antalya, 2005

E5.Kurt ANÇ, Bulut Y, Poyrazoğlu HG, Yılmaz E, Kurt A, Kabakuş N, Aygün D. Kongenital Rubella.

 

14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 12-16 Nisan, Kongre Kitabı, PS-95, s.340, Antalya, 2006.

 

E6.Doğan Y, Poyrazoğlu HG, Durukan M, Şen Y, Yılmaz E .Aspartat aminotransferaz yüksekliğinin nadir bir nedeni olarak makro-ast: Olgu sunumu 50.milli pediatri kongresi, 8-12 Kasım, pp289, Aksu-Antalya 2006

 

E7.Kurt ANÇ, Şen Y. Durukan M, Poyrazoğlu HG, Kurt A, Aygün D.Yenidoğan Hipoglisemili Hastalarımızın Özellikleri. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO), 12-16 Nisan, PS-97 Antalya, 2006

E8.Kurt ANÇ, Şen Y. Demirkol M, Atçı B, Poyrazoğlu HG, Aygün D. Yenidoğan Döneminde Tanı Alan ikiz Osteogenezis imperfektalı Olgular., 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO) . 12-16 Nisan, PS-93 Antalya, 2006

E9. Kurt ANÇ, Poyrazoğlu HG, Elkıran Ö, Özel K, Kazez A, Aygün D. Yenidoğanlarda Pnömotoraks Sorunu 42. Türk Pediatri Kongresi ,15-20 Mayıs, Kongre Kitabı, s544 ,P086, Belek-Antalya 2006 E10. Kurt ANÇ, Akarsu S,Doğan Y, Poyrazoğlu HG, Kasar T, Kurt A, Aygün AD. Prematür Yenidoğanların Postnatal Dönemde Hematolojik Değerlerinde Oluşan Değişimler. 42. Türk Pediatri Kongresi ,15-20 Mayıs, Kongre Kitabı, s544 ,P086, Belek-Antalya 2006

 

 

11

 
 

E11.Poyrazoğlu. H.G, Aygün D, Üstündağ B, Akarsu S, Yıldırmaz S, “Doğu Anadolu Bölgesi’nde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarında demir desteği gerekliliği”, 44. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Haziran, S6 (sözel bildiri), İstanbul, 2008

E12. Patıroğlu T, Özcan A, Karakürkçü M, Özdemir MAPoyrazoğlu HG, Canpolat M, Ünal E. Otoimmün lenfoproliferatif sendromlu çocuk hastada mikrofonelat Mofetil kullanımına Bağlı gelişen psödotümör serebri. XVI.TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,18-22 Mayıs,kongre kitabı, s204, p122, Samsun ,2010

 

E13.Kumandas S, Gümüş H, Per HPoyrazoğlu HG, Karakürkçü M, Kiraz A, Coşkun A. Çocukluk Çağı inmelerinde Erciyes Üniversitesi deneyimi. 12. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 26-29 Mayıs, kongre kitabı, s 98, P-68, Konya , 2010

E14. Kumandas S, Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Sayılmaz Ö, Per H. Mental retarde bir hastada Gis kanamasının ilginç bir nedeni: Jilet Yutma. 12. Ulusal çocuk nöroloji kongresi 26-29 Mayıs kongre kitabı, s 96, P-63, 2010, Konya

E15. Kumandas S, Poyrazoğlu HG, Per H, Avşar ZY, Doğanay S, Gümüş H.Herpes ensefalitini taklit eden yüksek evreli glial tümör. 12. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 26-29 Mayıs, kongre kitabı, s 93, P-57 , Konya , 2010

 

E16. Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Per H, Gümüş H, Doğanay S, Kumandas S. Mikoplazma Pnömonia Enfeksiyonunun Yol Açtığı ADEM Olgusu. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 150 , P- 140, Avanos, Kayseri, 2011

E17.Kondolot M, Ünal E, Poyrazoğlu HG, Kara A, Yıkılmaz A, Kumandas S, Aslan D. Orbital Miyozit Ve Fokal Aktif Kolit Birlikteliği: Olgu Sunumu. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 152, P- 144, Avanos, Kayseri, 2011

E18. Gümüş HPoyrazoğlu HG, Per H, Canpolat M,Yıkılmaz A, Kara A, Kumandas S. Akut Abdusens Paralizisinin İlginç Bir nedeni: Orbital Miyozit Olgu Sunumu.13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 150 , P- 141, Avanos, Kayseri, 2011

 

E19.Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Per H, Canpolat M,Kumandas S, Özmen S. Çocukluk Çağı

 

Tekrarlayan Baş Ağrılarının Prospektif Değerlendirilmesi. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 24-27

 

Mayıs, kongre kitabı, s 73, S-32(sözel bildiri) 140, Avanos, Kayseri, 2011

 

E20.Poyrazoğlu HG, Per H, Canpolat M, Gümüş H, Yılmaz K, Kumandas S. Nörofibromatozisli (NF1) Hastalarımızın Klinik ve radyolojik Özellikleri. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 151 , P- 142, Avanos, Kayseri, 2011

E21.Gümüş HPoyrazoğlu HG, Per H, Canpolat M, Kumandas S. EEG Çekimi Sırasında Dexmetedomidine’nin Oral İki Farklı Dozda Kullanımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 151, P- 143, Avanos, Kayseri, 2011

 

 

 

12

 
 

E22.Canpolat M, Gümüş H, Per H, Baykan A, Poyrazoğlu HG, Eryavuz Ö, Argun M, Kumandas S. Epilepsi ve Uzun QT Birlikteliği: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 86, P-21, Avanos, Kayseri, 2011

E23. Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Per H, Canpolat M, Coşkun A, Öztürk M, Kumandas S. Lyme Nöroborreliozis: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 149 , P-139, Avanos, Kayseri, 2011

 

E24.Canpolat M, Per H, Gümüş HPoyrazoğlu HG, Durak Z, Doğanay S, Kumandas S. Joubert Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 99, P-44, Avanos, Kayseri, 2011

E25.Canpolat M, Per H, Gümüş HPoyrazoğlu HG, Uzak A,Özcan A, Kumandas S. Piebaldizm: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 99, P-45, Avanos, Kayseri, 2011

E26.Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Per H, Solmaz İ,Yıkılmaz A, Gümüş H, Kumandas S. Weisman Netter Sendromu: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 143, P-126, Avanos, Kayseri, 2011

 

E27.Per H, Canpolat M, Gümüş HPoyrazoğlu HG, Coşkun A, Baz H, Kumandas S. Tuberosklerozlu Hastaların Değerlendirilmesi; Erciyes Üniversitesi Deneyimi.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 143, P-27, Avanos, Kayseri, 2011

E28.Gümüş H, Per H, Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Kumandas S. Dirençli Sydenham Koreli Olguda Levetirasetamın Etkinliği. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 110, P-65, Avanos, Kayseri, 2011

E29.Canpolat M, Gümüş H, Per H,Yıkılmaz A, Poyrazoğlu HG, Durak Z, Kumandas S.Ailevi Akdeniz Ateşi Ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 118, P-81, Avanos, Kayseri, 2011

 

E30.Canpolat M, Gümüş H, Per H, Poyrazoğlu HG, Özcan A, Mutlu FT, Narin N, Kumandas S. Sydenham Kore’li 200 Olgunun değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi Deneyimi13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 109, P-63, Avanos, Kayseri, 2011

E31.Özcan A, Canpolat M,Kardaş F, Doğanay S, Per HPoyrazoğlu HG, Gümüş H, Kumandas S. Süksinik Semialdehit Dehidrogenaz Eksikliği; Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 125, P-93, Avanos, Kayseri, 2011

E32. Poyrazoğlu HG, Kumandas S, Canpolat M, Gümüs H, Elmalı F, Kara A, Per H.

 

Kayseri İli Ve merkez İlçelerinde 7-17 Yaş Arası Okul Çocuklarında Primer Tekrarlayan Baş Ağrısı Prevalansının Belirlenmesi Ve Etiyolojik Sınıflandırmanın yapılması15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas (Sözel sunu S-19; sayfa 57 )

 

E33.Canpolat M, Per HPoyrazoğlu HG, Gümüs H, Elmalı F, Kumandas S. Kayseri merkez İlçelerinde 7-17 yaş Okul Çocuklarında Epilepsi prevalansının Araştırılması. 15.Ulusal Çocuk

 

13

 
 

Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas (sözel sunu S-6 )

 

E34.Poyrazoğlu HG, Kısaarslan AP , Torun YA, Aslaner H, Dündar MA, Gümüs H. Limbik Ensefalit:Olgu sunumu. 15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas(EP-111)

 

E35.Poyrazoğlu HG, Torun YA, Uytun S,Meral Ö Baş Dönmesi Şikâyeti İle Gelen Hastalarda Vitamin

 

B12 Düşüklüğü 9.Ulusal Pediatrik hematoloji Kongresi 2013(P-008)

 

E36.Kara A, Kumandas S, Per H, Poyrazoglu HG, Gümüş H çocuk Acil Polikliniğine Febril Konvulziyon nedeniyle başvuran Hastaların Demografik Özellikleri ve Rekürrens Açısından Risk faktörlerinin Belirlenmesi.15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas(EP-3)

E37.Kara A, Karakürkçü M, Gümüş H., Per HPoyrazoglu HG, Canpolat M. Antiepileptik İlaçların Trombosit Sayısı Ve Parametreleri Üzerine Etkisi.15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas (EP-4)

 

E38.Canpolat M, Per H, Gümüs H, Yılmaz V, Özsoylu S, Poyrazoglu HG, Akyıldız BN, Coşkun A, Kumandas S. Çocukluk Yaş Grubunda Spinal Kord Travmaları15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas (EP-86)

E39. Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Per H, Ceylan Ö, Bayram AK, Özçora GDK, Gümüş H, Çoskun A, Kumandas S. Mycoplasma Pneumoniae Enfeksiyonu Sonucu Gelişen Akut Bilateral Striatal Nekroz: Olgu Sunumu. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-055 E40.Poyrazoglu HG, Kardas F,Arslan A,Gökay S, Aslaner H, kendirci M. Adolesan Dönemde Tanı Alan Fenilketonüri Olgusu. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-061.

 

E41. Arslan A, Poyrazoglu HG, Işık H, Ozcan A, Ergül AB, Mungan N. İki Farklı Homozigot Mutasyonlu Pompe Hastalığı. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-082

E42. Arslan A, Poyrazoglu HG, Esen F, Tufan N, Aslaner H. Adrenalin İnfüzyonu Sonrasi Kardiyak İskemiyle İlişkili Senkop. 16 .Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi . 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-083.

E43Poyrazoglu HG, Canpolat M, Ozcan A, Arslan A, Per H, Gümüş H, Dönmez H, Bayram AK, Torun YA, Kumandas S. Vertebral Arter Diseksiyonu Zemininde Gelişen Serebellar Arter İnfarktı. . 16 .Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-084.

 

E44Poyrazoglu HG, Vurdem ÜE, Arslan A, Uytun S. Migrenli Hastalarda Aterosklerozun Karotis Intima Media Kalınlığı ölçümü ile Değerlendirilmesi.16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi ,22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-131.

E45.Tasdelen Bİ, Oztop DB, Demirel ozsoy SPoyrazoglu HG, Ekmekçi S. Gerilim tipi baş ağrısı olan çocuk ve ergenlerde psikopatoloji ve yasam kaliytesinin değerlendirilmesi.24. ulusal çocuk ve ergen ruh saglığı ve Hastalıkları kongresi 2014, 9-12 Nisan Konya, SB-33 ,S-60.

E46. Poyrazoglu HG, Taşkın E, Aydın M, Orman A, Aykut A, Onay H. ALDH7A1 geninde

 

14

 
 

homozigot mutasyon saptanan pridoksin bağımlı epilepsi: olgu sunumu.17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme ,İzmir, PS:68, S94.

 

E47. Poyrazoglu HG, Özcan A, Çelik B, Aslaner H, Altuner Torun Y, Per H. Gıda kaynaklı botulism:

 

olgu sunumu.17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İzmir, PS:58, S89.

 

E48. Poyrazoglu HG, Gülmez Kandemir T, Oguz F. Genetik olarak L2 hidroksi glutarik asidüri tanısıalan bir hast: Olgu sunumu.18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi,20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya pp-107.s-149

 

E49Poyrazoglu HG, Oz FN, Kara A, Altay D, Dogan Y. Rota virüs gastroenteriti sonrasında gelişen ensefalit: Olgu sunumu. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya Pp-108,s149

E50.Poyrazoglu HG, Oz FN, Sarı Y. Herpes ensefaliti tanısı alan hastalarımızın klinik özellikleri.18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya pp-114,s152

 

E51Poyrazoglu HG, Karabulut M, Ertas K, Yılmaz E.Nöbeti taklit eden bir durum uzun QT sendromu olgu sunumu 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya pp-128, s159 E52. Poyrazoglu HG, Kara A, Oguz F.İntrakraniyal kanama ile presente olan pridoksin bağımlı nöbet:Olgu sunumu , 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya, pp-130,s160

 

E53Poyrazoglu HG, Tufan N, Torun Y. Çcocukluk çağı baş ağrısı tanısı ile izlenen hastalarımızın demografik özellikleri ve beyin magnetik rezonans bulguları. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-

 

 • 24 Nisan 2016 Belek, Antalya, pp-256,s223

 

Yazılan Kitap bölümü

 

 • 1. Poyrazoglu HG, Per H. Hashımato Ensefalopatisi. Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar Kitabı 2013 editör Prof.Dr. Selim Kurtoğlu

 

 • 2. Poyrazoglu HG, Per H. Nörolojik Gelişim Basamaklarında Bozukluklar. Çocuklarda Büyüme Gelişme Basamakları. Editörler Prof.Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Prof.Dr. Selim Kurtoğlu, Prof.Dr. Nihal Hatipoğlu,Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2017.
 • 3. Per H, Poyrazoglu HG. Mental Motor Gelişme Geriliği. Çocuklarda Büyüme Gelişme Basamakları. Editörler Prof.Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Prof.Dr. Selim Kurtoğlu, Prof.Dr.Nihal Hatipoğlu,Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2017.

 

Katıldığı Kurs Ve Eğitim Programları

 

 • 1. ’’Probleme dayalı öğrenme kursu’’Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 23-24 şubat 2016 Elazığ, Türkiye

 

 • 2. Çocuk Nörolojisi Nöromusküler Hastalıklar Kursu 10-11 Ekim 2015 Ankara, Türkiye.

 

 • 3. Pediatrik Nörolojide İleri EEG Kursu. Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği.11-13 Ocak 2013 Antalya, Türkiye

 

 • 4. Birinci Temel EEG Kursu. Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği 21-23 Ekim 2011, Antalya, Türkiye

 

 • 5. Epilepsi Kursu 13.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi24-27 Mayıs 2011, Kapadokya, Türkiye

 

15

 
 

6.Sürekli Eğitim Seminerleri Türkiye Klinik Nörofizyoloji EMG-EEG Derneği.15-16 Mayıs 2010, Ankara,Türkiye.

 

7.Epilepside EEG Günleri 07-09 Mayıs 2010,Şile, Türkiye.

 

8.Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu 8-9 Mayıs 2003,Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin.

 

9. Eğiticilerin eğitimi kursu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

 

Adı Soyadı

: Hatice Gamze Poyrazoğlu (Kılınç)

 

 

Doğum Tarihi

:14.10.1975

 

 

 

Doğum yeri:  Adana/Yumurtalık

 

 

 

Öğrenim Durumu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans/Y.Lisans

Tıp

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

1999

 

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Fırat Universitesi Tıp Fakültesi

2007

 

 

 

 

 

Yan Dal Uzmanlık

Çocuk Nöroloji

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2012

 

 

 

 

 

Doçentlik

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Fırat Universitesi Tıp Fakültesi

2017

 

Çocuk Nörolojisi

 

 

 

 

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları:

 

 

’’Doğu Anadolu Bölgesinde Gebelerde Ve Doğan Bebeklerinde Demir Durumu Ve Süt Çocuklarında Demir Desteği Gerekliliği’’

 

Tez DanışmanıProf.Dr. Abdullah Denizmen Aygün

 

 

Çocuk Nöroloji Uzmanlık Tezi :

 

 

‘’Kayseri İli Ve Merkez İlçelerinde Primer Tekrarlayan Baş Ağrılarının Sıklığının belirlenmesi Ve Etiyolojik Sınıflandırmanın Yapılması’’

 

Tez DanışmanıDoç.Dr. Hakan Gümüş.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

  

TEZ DANIŞMANLIĞI:

 

 

Dr. Ramazan Arı: Fırat Ün Tıp Fak.Pediatri Araş.Gör. Migren ve gerilim tipi baş ağrıları olan çocuklarda vitamin D düzeylerinin araştırılması.(Ocak 2019 da çalışma bitti )

 

Dr.Yavuz Ataş: Fırat Ün Tıp Fak. Pediatri Araş. Gör. Febril konvulzyonlu hastalarda çinko ve selenyum düzeylerinin araştırılması .(Nisan 2019 da çalışma bitti)

Dr.Fatih Klavuz: Opere meningomyeloselli Hastalarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi (Devam ediyor )

Görevler:

 

 

 

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

 

 

 

 

 

 

Arş.Gör.Dr.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik

2000-2001(18 ay)

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

Arş.Gör.Dr

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2001-2007

Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

Uzm.Dr

Elazığ Harput Devlet Hastanesi (pediatri zorunlu hizmet)

2007-2009

 

 

 

Yan Dal Arş.Gör

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

2009-2012

 

 

 

Çocuk Nöroloji

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi (yan dal zorunlu hizmet)

2012-2014

Uzmanı

 

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,

 

Çocuk Nöroloji

2014- 2017

 

Bilim dalı

Çocuk Nöroloji Bilim Dalı

 

Başkanlığı

 

 

 

 

 

Doç.Dr

 

 

Çocuk Nöroloji

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

2 Ekim 2017-

Bilim dalı

DEVAM EDİYOR

 

Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilimsel kuruluşlara üyelikler:

 

Milli Pediatri Derneği

 

Çocuk Nöroloji Derneği

 

İCNA

 

2

  

Ödüller: Poyrazoğlu HG, Aygün AD, Üstündağ B, Akarsu S, Yıldırmaz S, “Doğu Anadolu Bölgesi’nde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarında demir desteği gerekliliği. (44.Türk Pediatri Kongresi’nde serbest bildiri ödülü)

 

Projeler: ‘’7‐ 17 yaş arası primer tekrarlayan baş ağrısı tanısı alan çocuklarda uyku bozuklukları, uyku hijyeni ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin baş ağrısı ataklarına etkisinin araştırılması’’

 

TÜBİTAK 3001 proje no:330277 başvuru onaylandı, 2016 (Proje yürütücüsü olarak )

 

FÜBAP projesi:

 

’Doğu Anadolu Bölgesindeki gebeklerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarına demir desteği gerekliliği’’FÜBAP proje no:1086, 2006 ( yardımcı araştırmacı )

 

ESERLER

 

 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1.Aydin M, Bulut Y, Poyrazoglu G, Turgut M, Seyrek A. Detection of human parvovirus B19 in children with acute hepatitis. Ann Trop Paediatr. 2006 Mar;26(1):25-8

 

A2. Gümüş H, Ghesquiere S, Per H, Kondolot M, Ichida K, Poyrazoğlu G, Kumandaş S, Engelen J, Dundar M, Cağlayan AO.Maternal uniparental isodisomy is responsible for serious molybdenum cofactor deficiency. Dev Med Child Neurol. 2010 Sep;52(9):868-72

A3.Patiroglu T, Ozcan A, Karakukcu M, Ozdemir MA, Poyrazoglu G, Canpolat M, Unal E. . Mycophenolate mofetil-induced pseudotumor cerebri in a boy with autoimmune lymphoproliferative disease. Childs Nerv Syst. 2011 May;27(5):853-5.

 

A4.Poyrazoglu HG, Aygun D, Ustundag B,Akarsu S,Yıldırmaz S. Doğ u Anadolu bölgesinde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklar nda demir desteği gerekliliği. Türk Pediatri Arşivi,2011 46(3), 246-251

A5.Kondolot M, Unal E, Poyrazoglu G,Kara A, Yikilmaz A, Kumandas S, Arslan D. Orbital myositis associated with focal active colitis in a teenage girl. Childs Nerv Syst. 2012 Apr;28(4):641-3.

 

A6.Kutuk MS, Ozgun MT, Tas M, Poyrazoglu HG, Yikilmaz A. Prenatal diagnosis of split cord malformation by ultrasound and fetal magnetic resonance imaging: case report and review of the literature.Childs Nerv Syst. 2012 Dec;28(12):2169-72

A7.Gumus H, Gumus G, Per H, Yikilmaz A, Canpolat M, Poyrazoglu G, Narin N. . Diffusion-weighted imaging in Sydenham's chorea.Childs Nerv Syst. 2013 Jan;29(1):125-30.

 

3

  

A8.Per H, Canpolat M, Gümüş H, Poyrazoğlu HG, Yıkılmaz A, Karaküçük S, Doğan H, Kumandaş S. Clinical spectrum of the pseudotumor cerebri in children: Etiological, clinical features, treatment and prognosis. Brain Dev. 2013 Jun;35(6):561-8.

A9.Kutuk MS, Ozgun MT, Uludag S, Dolanbay M,Poyrazoglu HG, Tas M. Postnatal Outcome of isolated, nonprogressive, mild borderline fetal ventriculomegaly.Child Nerv Syst 2013may;29(5):803-808

A10.Canpolat M, Kumandas S, Yıkılmaz A, Gümüs H, Köseoğlu E, Poyrazoglu HG, Köse M,Per H. Transverse Myelitis and Acute Motor sensory Axonal Neuropathy due to Legionella pneumophila, Pediatr Int. 2013 Dec;55(6):778-82.

A11. Kumandas S, Poyrazoğlu HG, Per H, Kuyucu T, Gümüş H, Saraymen R. Serum and Cerebrospinal Fluid Excitatory Amino Acid, Nitric Oxide and Cerebrospinal Fluid Malondialdehyde Levels in West Syndrome. Journal of pediatric Epilepsy. 2013;2:4:239-243

 

A12.Per H, Canpolat M, Tümtürk A, Gümüş H, Gökoğlu A,Yıkılmaz A,Özmen S,Bayram AK, Poyrazoğlu HG, Kumandas S, Kurtsoy A. Different etiologies of acquired torticollis in childhood. Child Nerv Syst. 2014 Mar;30(3):431-40.

A13.Per H, Unal E, Poyrazoglu HG, Ozdemir MA, Donmez H, Gumus H, Uzum K, Canpolat M, Akyildiz BN, Coskun A, Kurtsoy A, Kumandas S. Childhood stroke: results of 130 children from a reference center in central anatolia, Turkey. Pediatr Neurol. 2014 Jun;50(6):595-600. Pediatr Neurol. 2014 Jun;50(6):595-600.

 

A14. Canpolat M, Kumandas S, Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Elmali F, Per H. Prevalence and risk factors of epilepsy among school children in Kayseri city center, an Urban Area in central Anatolia, Turkey. Seizure. 2014 Oct;23(9):708-16.

A15. Poyrazoğlu HG, Per H, Karaca E, Canpolat M, Gümüş H, Ozkinay F, Kumandas S. Three patient with Lafora Disease : Different clinical presentations and a novel mutation. J Child Neurol. 2015 May;30(6):777-81.

 

 

 

 

4

  

A16Poyrazoğlu HG, Kumandas S, Canpolat M, Gümüs H, Elmali F, Kara A, Per H. The prevalence of migraine and tension-type headache among schoolchildren in Kayseri, Turkey: an evaluation of sensitivity and specificity using multivariate analysis.J Child Neurol. 2015 Jun;30(7):889-95.

A17. Gumus H, Bayram AK, Poyrazoglu HG, Canpolat DG, Per H, Canpolat M, Yildiz K, Kumandas S. Comparison of Effects of Different Dexmedetomidine and Chloral Hydrate Doses Used in Sedation on Electroencephalography in Pediatric Patients.J Child Neurol. 2015 Jul;30(8):983-8.

A18.Özcan A,Uytun, Çıkılı M, U y t u n S , Poyrazoğlu HG,Torun Altuner Y Dystonia of neck and oculogyric dystonic reaction due to sertraline use. Anatolian Journal of Psychiatry. 2015; 16(5): 378-378.

A19.Bayrakli F, Poyrazoglu HG, Yuksel S, Yakicier C, Erguner B, Sagiroglu MS, Yuceturk B, Ozer B, Doganay S, Tanrikulu B, Seker A, Akbulut F, Ozen A, Per H, Kumandas S, Altuner Torun Y, Bayri Y, Sakar M, Dagcinar A, Ziyal I. Hereditary spastic paraplegia with recessive trait caused by mutation in KLC4 gene. J Hum Genet. 2015 Dec;60(12):763-8.

 

A20. Öztop DB, Taşdelen Bİ, Poyrazoğlu HG, Ozsoy S, Yilmaz R, Şahın N, Per H, Bozkurt S. Assessment of Psychopathology and Quality of Life in Children and Adolescents With Migraine.J Child Neurol. 2016 Jun;31(7):837-42.

A21. Arslan A, Poyrazoğlu HG, Kiraz A, Özcan A, Işık H, Ergul AB, Mungan NÖ, Streubel B, Ceylaner S, Altuner Torun Y. Combination of two different homozygote mutations in Pompe disease.Pediatr Int. 2016 Mar;58(3):241-3.

A22. Gokay S, Kendirci M, Soylu Ustkoyuncu P, Kardas F, Kacar Bayram A, Per H, Poyrazoğlu HG. Tyrosinemia type II: novel mutations in the TAT gene in a boy with unusual presentation.Pediatr Int. 2016 Jun 10. doi: 10.1111/ped.13062. [Epub ahead of print]

A23Poyrazoğlu HG, Vurdem ÜE, Arslan A, Uytun S. Article Title: Evaluation of carotid intima-

 

media thickness in children with migraine: a marker of subclinical atherosclerosis (has been accepted for publication in Neurological Sciences) Neurological Science 2016 DOI: 10.1007/s10072-016-2648- 0 NEUS-D-16-00120.1

 

 

5

  

A24.Poyrazoğlu HG, Serhatlıoglu F,per H,Yıkılmaz A,Canpolat M,Özmen R,Gümüs H,Kumandas S. Post-operative acute ischemic spinal cord infarction without vertebral fracture: A pediatric case report"

Erciyes Med J 2016; 38(4):159‐61 • DOI: 10.5152/etd.2016.150063

 

A25. Poyrazoğlu HG, Baş VN, Arslan A, Bastug F, Canpolat M, Per H, Gümüs H, Kumandas S. Bone mineral density and bone metabolic markers' status in children with neurofibromatosis type 1.J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 Feb 1;30(2):175-180. doi: 10.1515/jpem-2016-0092.

 

A26. Arslan A, Baş VN, Uytun S, Poyrazoğlu HG. Effects of L-thyroxine treatment on heart functions in infants with congenital hypothyroidism.J Pediatr Endocrinol Metab. 2017 May 1;30(5):557-560. doi: 10.1515/jpem-2016-0393.

 

A27. Canpolat M, Gumus H, Gunduz Z, Dusunsel R, Kumandas S, Bayram AK, Yel S, Poyrazoglu HG, Yilmaz K, Doganay S, Yikilmaz A, Dundar M, Per H. Neurological Manifestations in Familial Mediterranean Fever: Results of 22 Children from a Reference Center in Kayseri, an Urban Area in Central Anatolia, Turkey.Neuropediatrics. 2017 Apr;48(2):79-85. doi: 10.1055/s-0036-1593374. Epub 2016 Sep 22. Erratum in: Neuropediatrics. 2017 Oct;48(5):402.

 

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

B1. Akarsu S, Poyrazoğlu G, Kurt A, Çıtak Kurt AN, Yılmaz E , “The Electrocardiografic Findings İn Patients Diagnosed With -Thalassemia Minor”, 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 14-17.09.2005, UP-64, s.182, İstanbul, 2005.

B2. Akarsu, S, Çakıcı O, Poyrazoğlu G, A. N. Çıtak Kurt, A. Kurt A, “The clinical and laboratory findings in children diagnosed with acute leukemia”, 29th UMEMPS Congress Union of Middle Eastern and Meditterranean Pediatric Societies, 49. Milli Pediatri Kongresi, 14-17.09.2005, UP-66, s.183, İstanbul, 2005.

B3.Poyrazoğlu G, Kardaş F, Per H, Gümüş H, Canpolat M,Kendirci M. Argininemia presenting with Progressive spastic Diplegia. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s99, PP-06-39, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B4.Per H, Gümüş H, Kara A, Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Gökoğlu K, Coşkun A,Kumandas S, Kurtsoy A. Torticollis: Different Etiologic Factors. 24.Annual Meeting of European Academy of

 

6

  

Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s 104, PP-06-54, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012.

 

B5.Canpolat M, Gümüş H, Poyrazoğlu HG, Per H, Acer H, Öztop DB, Kumandas S. Pseudotumour Cerebri Presented With Vocal Tic: A Rare Case Report . 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s131, PP-12,6, Harbiye Cultural Center & Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B6. Canpolat M,Yılmaz K, Per H, Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Dursun İ, Yıkılmaz A. Etanercept İnduced Guillian Barre Syndrome; A Case Report. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s131, PP-12,7, Harbiye Cultural Center & Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B7.Canpolat M, Gümüş H, Per H, Poyrazoğlu HG, Yıldız K, Esen A, Kumandas S. Myoclonus Associated With Anesthetic Agent Use:A Case Report. 24. Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s138, PP-14.10, Harbiye Cultural Center & Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B8. Per H, Poyrazoğlu HG, Çağlayan AO, Beeson D, Canpolat M, Gümüş H, Kumandas S. A new Case: Congenital Myasthenic Syndrome With Epsilon Subunit Mutations. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s143, PP-15.6, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B9. Gümüş H, Canpolat M, Düşünsel R, Per H, Yel S, Poyrazoğlu HG, Yılmaz K, Yıkılmaz A, Kumandas S. Neurologic Manifestations İn Childhood Familial Mediterran Fever. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s 161 PP-17.23, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B10. Kumandas S, Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Per H, Durak Z, Gümüş H.Tolosa-Hunt Syndrome; A Case Report. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s163, PP-17.30, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B11Poyrazoğlu HG, Serhatlıoğlu F, Per H, Gümüş H, Canpolat M, Yıkılmaz A, Özmen R, Kumandas S. A Post-Operative Acute İschemic Spinal Cord İnfarction: A Case Report 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s166, PP-17.36, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

 

B12. Gümüş H, Kumandas S, Per H, Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Çalık M, Bakircioğlu M, Akgümüş G, Çağlayan AO, Bilguvar K, Günel M. A New Turkish case With Ataxia-Oculomotor Apraxia Syndrome Type 1 Diagnosed by Whole-exome Sequencing. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s171, PP-17.47, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

 

7

  

B13. Per H, Gümüş H, Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Kumandas S, Çalık M, Akgümüş G, Bilguvar K, Çağlayan AO, Günel M. A First Report of TMCO 1defect Syndrome İn A Non Amish Patient. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May.s172, PP-17.49, Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

 

B14.Gümüş H,Gümüş G, Per H, Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Narin N,Yıkılmaz A.Diffusion-weighted imaging in Sydenham’s chorea. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May pp14.13 Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B15Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Per H, Canpolat M, Kara A, Coşkun A, Özcan A, Kumandas S. Orbital Myositis:Three Different Etiologic Factors. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May pp17.37 Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

B16.Kumandas S, Hancı F, Per H,Gümüş H, Yıldırım S, Canpolat M, Poyrazoğlu HG. The Evaluation Of Quality Of Life And Cognitive Functions Of Epilepsy Patients On Monotherapy. 24.Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability joint of 14th National pediatric Neurology Congress16-19 May pp17.53 Harbiye Cultural Center &Military Museum İstanbul/ Turkey 2012

 

B17. Poyrazoğlu HG, Per H, Karaca E, Canpolat M, Gümüş H, Ozkinay F, Kumandas S. Different clinical progress and genetic mutations of Lafora disease.10 th EPNS Congress, 25-28 september, 2013, Brussels, Belgium.p 229-2000.

 

B18. Ozcan A, Ergül AB, Meral O, Poyrazoglu HG, Altuner Y. Unusual cause of diffucult Extubation: Scıwora.7 th World Congress On Pediatric İntensive And Critical Care 4-7 May 2014 Istanbul, Turkey B19 Ozcan A, Uytun MC,Uytun S, Poyrazoglu HG Ergül AB, Altuner Y.Dystonia due to sertralin use:a case report.Turkish Association for psychopharmacology (TAP) 5 th International Congress on Psychopharmacology and international symposium on child and adolescent psychopharmacology October 30-November 3, 2013Antalya,Turkey.

 

B20. Poyrazoglu HG, Çelik B, Arslan A, Meral O, Demirel C, Torun YA . Early Diagnosed Lafora Disease: Case Report. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey PP-020

 

B21Poyrazoglu HG, Ozcan A, Ergül AB, Arslan A, Gumus Ü, Serbetçi M, Torun YA. Leigh Syndrome Presented With Encephalopathy and Status Epilepticus. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey , PP-019

B22. Poyrazoglu HG, Ozcan A, Arslan A, Meral Ö.Sertraline Induced Dystonia: Two Different Presentation. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey , PP-037

 

8

  

B23Poyrazoglu HG, Arslan A, Aslan B, Pamukçu Ö, Baykan A. Coarctatıon of Aorta Presented With Intracranial Infarction. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 ) June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey , PP-041

B24Poyrazoglu HG, Bas V, Bastuğ F, Arslan A, Torun YA, Per H, Gümüs H, Uytun S, Kumandas S.Bone Mineral Density and Bone Metabolic Markers in ChildrenWith Neurofibromatosis Type-1.The

 

 • 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey, PP-050.

 

B25.Arslan A, Poyrazoglu HG, Aslaner H, Torun YA, Kısaarslan AP Hydroxyzine Intoxication Related Acquired Long Qt Syndrome. The 16 th annual meeting of the ınfantıle seızure society (ISES 2014 )June 22-27, 2014,Cappadocıa, Turkey , PP-077.

B26.Poyrazoglu HG, Kumandas S, Canpolat M, Per H, Gümüs H, Arslan A, Özkinay F Diffxerential diagnosis of progressive myoclonic epilepsy: Five patients with Lafora disease. 11 th EPNS Congress 2015,Vienna ,Austria .pp-32

B27.Poyrazoglu HG, Öz F N, Kara A,Dogan Y,Gürgöze MK, Kiliç M.Atypical and fulminantclinical course subacute sclerosing panencephalitis. 11 th EPNS Congress 2015,Vienna

 

.pp-100.

 

B28.Poyrazoglu HG, Karabulut M, Yılmaz E. Left Atrial myxoma presenting as cerebrovascular stroke.14 th International Child Neurology Congress ( ICNC) 2016. 1-

 

 • May 2016, Amsterdam, the Netherlands. pp- 261.

 

B29. Oz FN, Sarı  MY, Poyrazoglu HG. Tuberculosis menengitidis presenting with

 

different clinical stage: Two case report.1st congress of the European young pediatrican 4-6 December 20015, Istanbul,Turkey.

 

 

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

D1. Öztürk C, Delialioğlu N,Aslan G, Kılınç HG. Üriner sistem enfeksiyonlarından sıklıkla izole edilen mikroorganizmaların çeşitli antibyotiklere invitro duyarlılıkları. Ç.Ü Sağlık Bil. Derg. 2001:16(2):7-11

D2.Öztürk C, Aslan G, Bozlu M, Kılınç HG, Kanık A. Enürezis noktürna etiyolojisinin araştırılması ve Enterobius vermicularis ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Türkiye Parazitoloji dergisi 2001 25(4):373-376

D3.Poyrazoğlu OK, Doğukan A, Koca SS, Özgen M, Günal Aİ, Poyrazoğlu HG. Familiyal Jüvenil Hiperürisemik Nefropatili İki Kardeş: Olgu Sunumu. Turkish Society of Nephrology 2003, Cilt 12, Sayı 4, sy 233-235

 

9

  

D4.Akarsu S, Aydın M,Yılmaz E, Kurt A, Poyrazoğlu G, Kurt AN. C-Reaktif Proteine Göre Hastalıklar. Çocuk Dergisi 2005; 5(3):205-210

D5.Kurt A, Poyrazoğlu G, Turgut M, Akarsu S, Kurt AN, Aydın M, Kabakuş N, Yılmaz E, Aygün AD. Tüberküloz Tanısı İle İzlenen Hastaların Klinik Ve Laboratuar Özellikleri. Fırat Tıp Dergisi 2006;11(1): 55-57.

D6.Çıtak Kurt AN, Bulut Y, Poyrazoğlu G, Yılmaz E, Kurt A, Kabakuş N, Aygün AD. Konjenital Rubella sendromu: Olgu Sunumu. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi 2006; 1(1): 59-60

D7.Kuk S, Poyrazoğlu G, Arslan F.N, Erensoy E, Akarsu S, “Bir çocukta visceral leishmaniasis olgusu”, Fırat Tıp Dergisi, 12, 237-238 (2007)

D8.Kurt AN, Bulut Y, Turgut M,Akarsu S, Yılmaz E, Poyrazoğlu G,Aygün AD. Pleural Effusion Associated with Hepatitis A. J.Pediatr Inf.2008;2:25-6

 

D9.Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Gümüş H, Per H, Kumandaş S. Melkersson-Rosenthal Sendromlu: İki Olgu Fırat Tıp Dergisi 2011; 16(4): 215-218

D10.Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Gümüş H, Per H, Kumandas S, Doğanay S. Mycoplasma Pneumoniae Enfeksiyonunun Yol Açtığı Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu. Türkiye Klinikleri J. Pediatr 2012;21(4):247-251

D11.Canpolat M, Gümüş H, Per H, Poyrazoğlu HG, Yıkılmaz A,Coşkun A, Kumandaş S. Long Term Follow-Up, Treatment and Prognosis of Acute Transverse Myelitis Patients In Childhood. Journal of Clinical and Analytical Medicine (JACAM) 2012 DOI: 10.4328/ JCAM.1347

D12.Canpolat M, Per H, Gümüş H, Poyrazoğlu HG, Kumandaş S. A Case of Rhiozomelic Chondrodysplasia Punctata Rizomelik Kondrodisplazia Punktatalı Bir Olgu. Erciyes Med J 2012; 34(2): 100-3 • DOI: 10.5152/etd.2012.25

D13.Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Yıkılmaz A, Soylu P,Per H, Gümüş H, Kumandaş S. A case of Dyke-Davidoff-Masson syndrome. Gaziantep Med J. 2012; 18(2): 122-124 doi: 10.5455/GMJ-30-2012-81

D14.Canpolat M, Per H, Yıkılmaz A, Gümüş H, Özcan A, Poyrazoğlu HG, Coşkun A, Kumandaş S. Sturge- Weber Sendromu; Klinik Ve Radyolojik Değerlendirme. Gaziantep Med J.2013:19(1):30-34

D15.Canpolat M, Per H, Gumus H, Yılmaz V, Ozsoylu S, Poyrazoglu HG, Akyıldız BN, Coskun A, Kumandas S.Çocukluk yaş grubunda radyolojik anomali olmaksızın spinal kord

 

10

  

hasarı (SCİWORA):Olgu sunumu. Türkiye Çocuk Hast Derg/Turkish J Pediatr Dis / 2015; 1:

 

62-65

 

D16. Demir B. Uku SA, Önal O, Çiçek D, Poyrazoglu HG. Olgularla Terra Forme Dermatozu. Dermatoz 2017.doi:10.15624.dermatoz1708o3

 

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 

E1.Akarsu S, Aydın M, Yılmaz E, Kurt A, Poyrazoğlu HG, Çıtak Kurt A. N.“C-reaktif proteine göre hastalıklar”, 4. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 11-13 Mayıs, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Sözlü Sunum, SB-1, sayfa 213, İstanbul, 2005

E2.Çıtak Kurt AN, Bulut Y,Turgut M, Akarsu S, Yılmaz E, Poyrazoğlu HG, A. D. Aygün.“İzlemi sırasında plevral efüzyon gelişen hepatit A olgusu”, 4. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 11-13 Mayıs 2005, P-64, s. 275, İstanbul, 2005

E3. Kurt APoyrazoğlu HG, Turgut M, Akarsu S, Çıtak Kurt AN, Aydın M, Kabakuş N, Yılmaz E ve Aygün AD, “Tüberküloz tanısı ile izlenen hastaların klinik ve laboratuar özellikleri”, 4. Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 11-13 Mayıs, P-93, s. 294, İstanbul, 2005.

 

E4.Kurt ANÇ, Kurt APoyrazoğlu HG, Turgut M,Aydın M, Kabakuş N, Aygün AD. Kabakulak Meningoensefalitli Hastalarımızın Demografik/ Klinik Ve Laboratuar Özellikleri.7. Ulusal çocuk nöroloji Kongresi 11-14 Mayıs, P-103, ,Antalya, 2005

E5.Kurt ANÇ, Bulut Y, Poyrazoğlu HG, Yılmaz E, Kurt A, Kabakuş N, Aygün D. Kongenital Rubella.

 

14. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 12-16 Nisan, Kongre Kitabı, PS-95, s.340, Antalya, 2006.

 

E6.Doğan Y, Poyrazoğlu HG, Durukan M, Şen Y, Yılmaz E .Aspartat aminotransferaz yüksekliğinin nadir bir nedeni olarak makro-ast: Olgu sunumu 50.milli pediatri kongresi, 8-12 Kasım, pp289, Aksu-Antalya 2006

 

E7.Kurt ANÇ, Şen Y. Durukan M, Poyrazoğlu HG, Kurt A, Aygün D.Yenidoğan Hipoglisemili Hastalarımızın Özellikleri. 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO), 12-16 Nisan, PS-97 Antalya, 2006

E8.Kurt ANÇ, Şen Y. Demirkol M, Atçı B, Poyrazoğlu HG, Aygün D. Yenidoğan Döneminde Tanı Alan ikiz Osteogenezis imperfektalı Olgular., 14. Ulusal Neonatoloji Kongresi (UNEKO) . 12-16 Nisan, PS-93 Antalya, 2006

E9. Kurt ANÇ, Poyrazoğlu HG, Elkıran Ö, Özel K, Kazez A, Aygün D. Yenidoğanlarda Pnömotoraks Sorunu 42. Türk Pediatri Kongresi ,15-20 Mayıs, Kongre Kitabı, s544 ,P086, Belek-Antalya 2006 E10. Kurt ANÇ, Akarsu S,Doğan Y, Poyrazoğlu HG, Kasar T, Kurt A, Aygün AD. Prematür Yenidoğanların Postnatal Dönemde Hematolojik Değerlerinde Oluşan Değişimler. 42. Türk Pediatri Kongresi ,15-20 Mayıs, Kongre Kitabı, s544 ,P086, Belek-Antalya 2006

 

 

11

  

E11.Poyrazoğlu. H.G, Aygün D, Üstündağ B, Akarsu S, Yıldırmaz S, “Doğu Anadolu Bölgesi’nde gebelerde ve doğan bebeklerinde demir durumu ve süt çocuklarında demir desteği gerekliliği”, 44. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Haziran, S6 (sözel bildiri), İstanbul, 2008

E12. Patıroğlu T, Özcan A, Karakürkçü M, Özdemir MAPoyrazoğlu HG, Canpolat M, Ünal E. Otoimmün lenfoproliferatif sendromlu çocuk hastada mikrofonelat Mofetil kullanımına Bağlı gelişen psödotümör serebri. XVI.TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi,18-22 Mayıs,kongre kitabı, s204, p122, Samsun ,2010

 

E13.Kumandas S, Gümüş H, Per HPoyrazoğlu HG, Karakürkçü M, Kiraz A, Coşkun A. Çocukluk Çağı inmelerinde Erciyes Üniversitesi deneyimi. 12. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 26-29 Mayıs, kongre kitabı, s 98, P-68, Konya , 2010

E14. Kumandas S, Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Sayılmaz Ö, Per H. Mental retarde bir hastada Gis kanamasının ilginç bir nedeni: Jilet Yutma. 12. Ulusal çocuk nöroloji kongresi 26-29 Mayıs kongre kitabı, s 96, P-63, 2010, Konya

E15. Kumandas S, Poyrazoğlu HG, Per H, Avşar ZY, Doğanay S, Gümüş H.Herpes ensefalitini taklit eden yüksek evreli glial tümör. 12. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 26-29 Mayıs, kongre kitabı, s 93, P-57 , Konya , 2010

 

E16. Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Per H, Gümüş H, Doğanay S, Kumandas S. Mikoplazma Pnömonia Enfeksiyonunun Yol Açtığı ADEM Olgusu. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 150 , P- 140, Avanos, Kayseri, 2011

E17.Kondolot M, Ünal E, Poyrazoğlu HG, Kara A, Yıkılmaz A, Kumandas S, Aslan D. Orbital Miyozit Ve Fokal Aktif Kolit Birlikteliği: Olgu Sunumu. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 152, P- 144, Avanos, Kayseri, 2011

E18. Gümüş HPoyrazoğlu HG, Per H, Canpolat M,Yıkılmaz A, Kara A, Kumandas S. Akut Abdusens Paralizisinin İlginç Bir nedeni: Orbital Miyozit Olgu Sunumu.13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 150 , P- 141, Avanos, Kayseri, 2011

 

E19.Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Per H, Canpolat M,Kumandas S, Özmen S. Çocukluk Çağı

 

Tekrarlayan Baş Ağrılarının Prospektif Değerlendirilmesi. 13. Ulusal çocuk nöroloji kongresi, 24-27

 

Mayıs, kongre kitabı, s 73, S-32(sözel bildiri) 140, Avanos, Kayseri, 2011

 

E20.Poyrazoğlu HG, Per H, Canpolat M, Gümüş H, Yılmaz K, Kumandas S. Nörofibromatozisli (NF1) Hastalarımızın Klinik ve radyolojik Özellikleri. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 151 , P- 142, Avanos, Kayseri, 2011

E21.Gümüş HPoyrazoğlu HG, Per H, Canpolat M, Kumandas S. EEG Çekimi Sırasında Dexmetedomidine’nin Oral İki Farklı Dozda Kullanımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 151, P- 143, Avanos, Kayseri, 2011

 

 

 

12

  

E22.Canpolat M, Gümüş H, Per H, Baykan A, Poyrazoğlu HG, Eryavuz Ö, Argun M, Kumandas S. Epilepsi ve Uzun QT Birlikteliği: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 86, P-21, Avanos, Kayseri, 2011

E23. Poyrazoğlu HG, Gümüş H, Per H, Canpolat M, Coşkun A, Öztürk M, Kumandas S. Lyme Nöroborreliozis: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 149 , P-139, Avanos, Kayseri, 2011

 

E24.Canpolat M, Per H, Gümüş HPoyrazoğlu HG, Durak Z, Doğanay S, Kumandas S. Joubert Sendromlu Hastaların Değerlendirilmesi.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 99, P-44, Avanos, Kayseri, 2011

E25.Canpolat M, Per H, Gümüş HPoyrazoğlu HG, Uzak A,Özcan A, Kumandas S. Piebaldizm: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 99, P-45, Avanos, Kayseri, 2011

E26.Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Per H, Solmaz İ,Yıkılmaz A, Gümüş H, Kumandas S. Weisman Netter Sendromu: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 143, P-126, Avanos, Kayseri, 2011

 

E27.Per H, Canpolat M, Gümüş HPoyrazoğlu HG, Coşkun A, Baz H, Kumandas S. Tuberosklerozlu Hastaların Değerlendirilmesi; Erciyes Üniversitesi Deneyimi.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 143, P-27, Avanos, Kayseri, 2011

E28.Gümüş H, Per H, Poyrazoğlu HG, Canpolat M, Kumandas S. Dirençli Sydenham Koreli Olguda Levetirasetamın Etkinliği. 13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 110, P-65, Avanos, Kayseri, 2011

E29.Canpolat M, Gümüş H, Per H,Yıkılmaz A, Poyrazoğlu HG, Durak Z, Kumandas S.Ailevi Akdeniz Ateşi Ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 118, P-81, Avanos, Kayseri, 2011

 

E30.Canpolat M, Gümüş H, Per H, Poyrazoğlu HG, Özcan A, Mutlu FT, Narin N, Kumandas S. Sydenham Kore’li 200 Olgunun değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi Deneyimi13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 109, P-63, Avanos, Kayseri, 2011

E31.Özcan A, Canpolat M,Kardaş F, Doğanay S, Per HPoyrazoğlu HG, Gümüş H, Kumandas S. Süksinik Semialdehit Dehidrogenaz Eksikliği; Olgu Sunumu.13. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 24-27 Mayıs, kongre kitabı, s 125, P-93, Avanos, Kayseri, 2011

E32. Poyrazoğlu HG, Kumandas S, Canpolat M, Gümüs H, Elmalı F, Kara A, Per H.

 

Kayseri İli Ve merkez İlçelerinde 7-17 Yaş Arası Okul Çocuklarında Primer Tekrarlayan Baş Ağrısı Prevalansının Belirlenmesi Ve Etiyolojik Sınıflandırmanın yapılması15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas (Sözel sunu S-19; sayfa 57 )

 

E33.Canpolat M, Per HPoyrazoğlu HG, Gümüs H, Elmalı F, Kumandas S. Kayseri merkez İlçelerinde 7-17 yaş Okul Çocuklarında Epilepsi prevalansının Araştırılması. 15.Ulusal Çocuk

 

13

  

Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas (sözel sunu S-6 )

 

E34.Poyrazoğlu HG, Kısaarslan AP , Torun YA, Aslaner H, Dündar MA, Gümüs H. Limbik Ensefalit:Olgu sunumu. 15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas(EP-111)

 

E35.Poyrazoğlu HG, Torun YA, Uytun S,Meral Ö Baş Dönmesi Şikâyeti İle Gelen Hastalarda Vitamin

 

B12 Düşüklüğü 9.Ulusal Pediatrik hematoloji Kongresi 2013(P-008)

 

E36.Kara A, Kumandas S, Per H, Poyrazoglu HG, Gümüş H çocuk Acil Polikliniğine Febril Konvulziyon nedeniyle başvuran Hastaların Demografik Özellikleri ve Rekürrens Açısından Risk faktörlerinin Belirlenmesi.15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas(EP-3)

E37.Kara A, Karakürkçü M, Gümüş H., Per HPoyrazoglu HG, Canpolat M. Antiepileptik İlaçların Trombosit Sayısı Ve Parametreleri Üzerine Etkisi.15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas (EP-4)

 

E38.Canpolat M, Per H, Gümüs H, Yılmaz V, Özsoylu S, Poyrazoglu HG, Akyıldız BN, Coşkun A, Kumandas S. Çocukluk Yaş Grubunda Spinal Kord Travmaları15.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 22-25 mayıs 2013 Sivas (EP-86)

E39. Canpolat M, Poyrazoğlu HG, Per H, Ceylan Ö, Bayram AK, Özçora GDK, Gümüş H, Çoskun A, Kumandas S. Mycoplasma Pneumoniae Enfeksiyonu Sonucu Gelişen Akut Bilateral Striatal Nekroz: Olgu Sunumu. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-055 E40.Poyrazoglu HG, Kardas F,Arslan A,Gökay S, Aslaner H, kendirci M. Adolesan Dönemde Tanı Alan Fenilketonüri Olgusu. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-061.

 

E41. Arslan A, Poyrazoglu HG, Işık H, Ozcan A, Ergül AB, Mungan N. İki Farklı Homozigot Mutasyonlu Pompe Hastalığı. 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-082

E42. Arslan A, Poyrazoglu HG, Esen F, Tufan N, Aslaner H. Adrenalin İnfüzyonu Sonrasi Kardiyak İskemiyle İlişkili Senkop. 16 .Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi . 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-083.

E43Poyrazoglu HG, Canpolat M, Ozcan A, Arslan A, Per H, Gümüş H, Dönmez H, Bayram AK, Torun YA, Kumandas S. Vertebral Arter Diseksiyonu Zemininde Gelişen Serebellar Arter İnfarktı. . 16 .Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-084.

 

E44Poyrazoglu HG, Vurdem ÜE, Arslan A, Uytun S. Migrenli Hastalarda Aterosklerozun Karotis Intima Media Kalınlığı ölçümü ile Değerlendirilmesi.16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi ,22-27 Haziran 2014 Kapadokya Türkiye P-131.

E45.Tasdelen Bİ, Oztop DB, Demirel ozsoy SPoyrazoglu HG, Ekmekçi S. Gerilim tipi baş ağrısı olan çocuk ve ergenlerde psikopatoloji ve yasam kaliytesinin değerlendirilmesi.24. ulusal çocuk ve ergen ruh saglığı ve Hastalıkları kongresi 2014, 9-12 Nisan Konya, SB-33 ,S-60.

E46. Poyrazoglu HG, Taşkın E, Aydın M, Orman A, Aykut A, Onay H. ALDH7A1 geninde

 

14

  

homozigot mutasyon saptanan pridoksin bağımlı epilepsi: olgu sunumu.17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme ,İzmir, PS:68, S94.

 

E47. Poyrazoglu HG, Özcan A, Çelik B, Aslaner H, Altuner Torun Y, Per H. Gıda kaynaklı botulism:

 

olgu sunumu.17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 6-9 Mayıs 2015, Çeşme, İzmir, PS:58, S89.

 

E48. Poyrazoglu HG, Gülmez Kandemir T, Oguz F. Genetik olarak L2 hidroksi glutarik asidüri tanısıalan bir hast: Olgu sunumu.18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi,20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya pp-107.s-149

 

E49Poyrazoglu HG, Oz FN, Kara A, Altay D, Dogan Y. Rota virüs gastroenteriti sonrasında gelişen ensefalit: Olgu sunumu. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya Pp-108,s149

E50.Poyrazoglu HG, Oz FN, Sarı Y. Herpes ensefaliti tanısı alan hastalarımızın klinik özellikleri.18.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya pp-114,s152

 

E51Poyrazoglu HG, Karabulut M, Ertas K, Yılmaz E.Nöbeti taklit eden bir durum uzun QT sendromu olgu sunumu 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya pp-128, s159 E52. Poyrazoglu HG, Kara A, Oguz F.İntrakraniyal kanama ile presente olan pridoksin bağımlı nöbet:Olgu sunumu , 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-24 Nisan 2016 Belek, Antalya, pp-130,s160

 

E53Poyrazoglu HG, Tufan N, Torun Y. Çcocukluk çağı baş ağrısı tanısı ile izlenen hastalarımızın demografik özellikleri ve beyin magnetik rezonans bulguları. 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 20-

 

 • 24 Nisan 2016 Belek, Antalya, pp-256,s223

 

Yazılan Kitap bölümü

 

 • 1. Poyrazoglu HG, Per H. Hashımato Ensefalopatisi. Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar Kitabı 2013 editör Prof.Dr. Selim Kurtoğlu

 

 • 2. Poyrazoglu HG, Per H. Nörolojik Gelişim Basamaklarında Bozukluklar. Çocuklarda Büyüme Gelişme Basamakları. Editörler Prof.Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Prof.Dr. Selim Kurtoğlu, Prof.Dr. Nihal Hatipoğlu,Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2017.
 • 3. Per H, Poyrazoglu HG. Mental Motor Gelişme Geriliği. Çocuklarda Büyüme Gelişme Basamakları. Editörler Prof.Dr. M. Mümtaz Mazıcıoğlu, Prof.Dr. Selim Kurtoğlu, Prof.Dr.Nihal Hatipoğlu,Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2017.

 

Katıldığı Kurs Ve Eğitim Programları

 

 • 1. ’’Probleme dayalı öğrenme kursu’’Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 23-24 şubat 2016 Elazığ, Türkiye

 

 • 2. Çocuk Nörolojisi Nöromusküler Hastalıklar Kursu 10-11 Ekim 2015 Ankara, Türkiye.

 

 • 3. Pediatrik Nörolojide İleri EEG Kursu. Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği.11-13 Ocak 2013 Antalya, Türkiye

 

 • 4. Birinci Temel EEG Kursu. Türkiye Çocuk Nöroloji Derneği 21-23 Ekim 2011, Antalya, Türkiye

 

 • 5. Epilepsi Kursu 13.Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi24-27 Mayıs 2011, Kapadokya, Türkiye

 

15

  

6.Sürekli Eğitim Seminerleri Türkiye Klinik Nörofizyoloji EMG-EEG Derneği.15-16 Mayıs 2010, Ankara,Türkiye.

 

7.Epilepside EEG Günleri 07-09 Mayıs 2010,Şile, Türkiye.

 

8.Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu 8-9 Mayıs 2003,Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin.

 

9. Eğiticilerin eğitimi kursu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi2019

16